Ihre Browserversion ist veraltet. Wir empfehlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.

Kurznews

1.1.2023: Auf ein Neues - National Matching geht in eine neue Förderrunde bis 31.12.2024. Hauptziel ist die Anwerbung junger Menschen für eine Ausbildung in Brandenburg. 6 Einrichtungen aus Brandenburg sind bereits mit dabei, weitere Gespräche laufen... 

5.7.2022: Gemeinsam mit der Personalleitung einer Brandenburger Klinik wurden in Pristina die ersten 6 Kandidaten für eine spätere Ausbildung im Land Brandenburg ausgewählt. Diese werden zunächst bei unserem Partner im Kosovo die deutsche Sprache erlernen, bevor sie zum 1.10.2023 eine Pflegeausbildung im Land Brandenburg anfangen. Mehr Informationen unter info(a)adler-management.com

Modellvorhaben des Brandenburger Gesundheitswesens 

"National Matching Brandenburg"
wird durch das MSGIV  des Landes Brandenburg
aus Mitteln des Landes finanziert.

National Matching Brandenburg(c) shoqëron personat me përvojë migrimi në integrimin e tyre profesional në sistemin e kujdesit shëndetësor të Brandenburgut. Duke e bërë këtë, ne shikojmë në radhë të parë të rinjtë që synojnë një praktikë praktike, por edhe specialistë me formim akademik ose joakademik. Ne kemi ndërmjetësuar aktivisht mjekët në klinikat e Brandenburgut për më shumë se pesë vjet. Ky shërbim është falas si për klinikat ashtu edhe për klientët.

 

Që nga viti 2022 ne kemi rekrutuar në mënyrë aktive të rinj për trajnime në Brandenburg. Kjo po ndodh aktualisht në Kosovë. Të rinjtë e rekrutuar përgatiten në terren për trajnime të mëvonshme në Gjermani, ata mësojnë gjermanisht B1 dhe B2 dhe më pas vijnë në Gjermani për t'u trajnuar në një shkollë infermierie në Brandenburg.

Ky model i një projekti trajnimi ndërkombëtar u zhvillua nga Diakonie në Baden-Württemberg dhe u miratua nga ne. Në këtë fushë, ne gjithashtu punojmë së bashku me njerëz me përvojë nga Baden-Württemberg. Me shkallë të ulët braktisjeje prej më pak se 5% dhe shkallë të lartë Verwell të stafit infermieror të trajnuar më vonë në ambientet e tyre mbi 80%, ky është një projekt tepër i mirëfunksionues dhe i qëndrueshëm.

Adler Management Berlin, sponsor i projektit National Matching Brandenburg(c), është përgjegjës kontraktualisht për koordinimin e të gjithë punëtorëve të kualifikuar që kërkohen nga shteti i Brandenburgut te partneri në Prishtinë. Kjo vlen jo vetëm për profesionet e infermierisë, por për të gjithë sektorët. Kjo siguron që bashkëpunimi me rajonin e Kosovës të jetë i qëndrueshëm, i cilësisë së lartë dhe në interes të popullit.

Cookie-Regelung

Diese Website verwendet Cookies, zum Speichern von Informationen auf Ihrem Computer.

Stimmen Sie dem zu?